PIP druki do pobrania

Państwowa inspekcja pracy Bydgoszcz,Państwowa inspekcja pracy infolinia,Państwowa inspekcja pracy Kielce,Państwowa inspekcja pracy Legnica,Państwowa inspekcja pracy Leszno,Państwowa inspekcja pracy Lublin

PIP druki do pobrania

PIP druki do pobrania
1 vote, 5.00 avg. rating (89% score)

Jakie są zadania PIP?

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem podległym Sejmowi Rzeczpospolitej Polski zajmującym się nadzorem oraz kontrolą przestrzegania prawa pracy, a zwłaszcza przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Inspektor PIP przeprowadza planowe i niezapowiedziane kontrole w poszczególnych zakładach pracy, które zatrudniają pracowników.

Priorytetowym Zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy jest kontrolowanie przestrzegania prawa pracy, a w szczególności:

– poszczególnych przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń wynikających ze świadczenia pracy,
– czasu pracy,
– wykorzystywania przez pracowników urlopów wypoczynkowych,
– uprawnień pracowników związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej,
– zatrudniania pracowników młodocianych oraz osób niepełnosprawnych.

Instytucja ta zajmuje się również analizą przyczyn powstawania wypadków w zakładach pracy oraz przyczyn powstawania chorób zawodowych.
Ponadto wspólnie z innymi organami państwowymi kontroluje przestrzeganie przez pracodawców przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom dla środowiska naturalnego.

PIP druki do pobrania Reviewed by on wtorek, 5 marca, 2019 .

Jakie są zadania PIP? Państwowa Inspekcja Pracy jest organem podległym Sejmowi Rzeczpospolitej Polski zajmującym się nadzorem oraz kontrolą przestrzegania prawa pracy, a zwłaszcza przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Inspektor PIP przeprowadza planowe i niezapowiedziane kontrole w poszczególnych zakładach pracy, które zatrudniają pracowników. Priorytetowym Zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy jest kontrolowanie przestrzegania prawa pracy, a w szczególności:

ABOUT AUTHOR /